Stratégia

Friendly innovation
Nech je Váš proces akýkoľvek, optimalizujte ho pomocou Kivnon

Poslanie
Vývoj a dizajn bezpilotných vozákov a riešené pre odvetvie 4.0, s dôrazom na optimalizáciu výrobných a logistických procesov.
Vízia
Chceme, aby bola spoločnosť Kivnon svetovo uznávaná ako líder v oblasti inovácie a technológie, z pozície zákazníkov, partnerov a dodávateľov, ako aj z pozície vlastných zamestnancov a spolupracovníkov.
Hodnoty
Ilúzia, inovácia, profesionalita, angažovanosť, kvalita a služby zákazníkom.